این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سیدحسن یاجدا

سیدحسن یاجدا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!