درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد صالح صدری

محمد صالح صدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • تدریس خصوصی در تمام مناطق تهران
  • 6 سال سابقه تدریس حرفه ای ریاضی به صورت گروهی و خصــوصی
  • دانش آموخته رشته آمــوزش ریاضی از دانشگاه فرهنگیان(به دلیل علاقه به معلمی بارتبه برتر کنکور از رشته مهندسی مکانیک انصراف داده و وارد دانشگاه فرهنگیان شدم)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دبیر رسمی آموزش و پرورش

6 سال سابقه تدریس حرفه ای ریاضی به صورت گروهی و خصــوصی

دانش آموخته رشته آمــوزش ریاضی از دانشگاه فرهنگیان(به دلیل علاقه به معلمی بارتبه برتر کنکور از رشته مهندسی مکانیک انصراف داده و وارد دانشگاه فرهنگیان شدم)

تجربه تدریس آنلاین به دانش آمــوزان سراسر کشور (صرفه جویی در وقت و هزینه)

دبیر تحسین شده در حوزه تولید محتوای آموزش دیجیتال

ویدیو وجود ندارد!