رسول رشیدی کامکار

رسول رشیدی کامکار

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

1 جلسه موفق

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه قم

تدریس در دانشگاه های آزاد

تدریس در موسسات خصوصی

تدریس خصوصی در اختیار دانشجو

درباره استاد

علاقمند به تدریس با متد پویا در این روش مدرس از حالت متکلم وحده در آمده و با شرکت دادن دانشجو در دریافت موضوع بحث، ایجاد اعتماد به نفس وعلاقه می نماید... همچنین قابلیت انعطاف در روش تدریس مطابق خواست و توانایی و علاقه مخاطب جهت ایجاد انگیزه در شروع و ادامه مباحث مشکل و پیچده...

تدریس در دانشگاه های آزاد

تدریس در موسسات خصوصی

تدریس خصوصی در اختیار دانشجو

تلفن پشتیبانی
021-91005343