درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
راشد حسینی

راشد حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی سازه های آبی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • دارای مدرک TOEFL نمره 97
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!