درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پویان شفاعت

پویان شفاعت

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه دامغان
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه به صورت خصوصی

سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!