درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

پویان مرادی‌فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
61 جلسه موفق
دکترا ریاضی از دانشگاه تهران
  • تدریس بمدت 2 سال در دانشگاه تهران
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پویان مرادی‌فر

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبرخطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه گروه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه گراف و کاربردها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس بمدت 2 سال در دانشگاه تهران

دیدگاه دانش آموزان درباره پویان مرادی‌فر

5 از 5 3 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

علی اکبر صفری

1 ماه پیش

یکی از بزرگان ریاضیات در ایران

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

فاطمه جمالی

8 ماه پیش

از همه لحاظ ازشون راضی بودم ممنونم

توپولوژی عمومی

محمد پارسا علی مددی

8 ماه پیش

با سلام از بیان ایشان و احساس مسئولیتشان بسیار رضایت دارم

جبر خطی

ویدیو وجود ندارد!