درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

نیما فرهادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
81 جلسه موفق
مدرک پسادکتری (فوق دکتری) مهندسی عمران-سازه دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی نرم افزار و دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نیما فرهادی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سازه های بتنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مصالح ساختمانی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ساختمان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تعمیر و نگهداری ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تحلیل سازه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک خاک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سازه های فولادی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اصول مهندسی و زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اصول مهندسی پل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سازه های بتن آرمه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

پروژه سازه های فولادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مهندسی پی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

هیدرولیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

روش های اجرای ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مهندسی سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

بناهای آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ژئوتکنیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

پی سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سازه های چوبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مهندسی آب و فاضلاب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آبهای زیرزمینی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اصول مهندسی سد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مهندسی زهکشی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سابقه تدریس دروس دانشگاهی بمدت 16 سال

سابقه تدریس بعنوان استاد دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی نرم افزار و دروس دانشگاهی

فارغ التحصیل پسادکتری (فوق دکتری ) مهندسی عمران-سازه از دانشگاه صنعتی شریف

تدریس در دانشگاه های صنعتی شریف، شهید رجائی تهران و شهید باهنر کرمان

دیدگاه دانش آموزان درباره نیما فرهادی

5 از 4.88 17 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.8
5
5

شایان شهرابی

2 روز پیش

بسیار دقیق و با علم بالا ومسلط به مطالب

پاسخ استاد:

سلام آقای مهندس شهرابی عزیز. آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را برای شما دارم. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید.

سازه های بتن آرمه 1 و 2

سید علیرضا هاشمی مجومرد

4 روز پیش

تدریس استاد بسیار عالی و منظم است

پاسخ استاد:

سلام آقای مهندس هاشمی عزیز. آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را برای شما دارم. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید.

روش های اجرای ساختمان

علیرضا صبرآزما

18 روز پیش

استاد فرهادی واقعا از بی نظیرترین اساتیدی هستند که بنده دیدم ، از همه نظر ایشان فوق العاده هستند ، هم از نظر تدریس ، هم از نظر مسلط بودن به مباحث چون مدرک فوق دکتری دارند هم از نظر فن بیان ، هم از نظر مسئولیت پذیر بودن و وظیفه شناسی ، بسیار وقت شناس هستند ، اگر سوالی باشه حتما پاسخ میدن در حین درس ؛ اگر در سوالی مشکل داشته باشید به خوبی توضیح میدن و شرح میدن مثال رو ، در کل اگر کسی درسی رو با ایشان بردارد با اطمینان عرض میکنم پشیمان نمی شود

تحلیل سازه 1 و 2

ویدیو وجود ندارد!