درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی زمانی

مهدی زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد
  • 7 سال مدرس ریاضی و هندسه آزمون یوس yos ترکیه در موسسات
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تحصیلی: رتبه 25 کنکور دکتری 1400

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال مدرس ریاضی و هندسه آزمون یوس yos ترکیه در موسسات

ویدیو وجود ندارد!