درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد گزیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
دکترا جامعه شناسی از دانشگاه جهرم
  • تدریس به مدت 6 سال در دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی و دانشگاه پیام نور
  • بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد گزیری

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

6 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!