محمود بومری

محمود بومری

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس حضوری - مشهد

2 جلسه موفق

کارشناسی ارشد دبیری ریاضی از دانشگاه حکیم سبزواری

دبیر رسمی آموزش و پرورش و سابقه تدریس بمدت 24 سال در مدارس

تدریس در مدارس نمونه دولتی

قبولی دانش آموزانم در مدارس استعداد های درخشان و مدارس نمونه

درباره استاد

دانش آموز هر چی هم ضعیف باشد ریاضی را به روش تدریس من یاد می گیرد. پس از توضیح درس و حل یک مثال از دانش آموز هم خواسته می شود خودش مثال های بعدی که توسط معلم گفته می شود حل کند.

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 24 سال در مدارس

تدریس در مدارس نمونه دولتی

سرگروه اموزشی

قبولی دانش آموزانم در مدارس استعداد های درخشان و مدارس نمونه

قبولی دانش آموزانم در رشته های تاپ دانشگاهی

تلفن پشتیبانی
021-91005343