درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مریم ترکی باغبادرانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
88 جلسه موفق
دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس در آموزشگاه ها و مدارس مختلف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم ترکی باغبادرانی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

تدریس ابتدایی به مدت 20 سال در مدارس

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس در آموزشگاه ها و مدارس مختلف

تدریس برای دانش آموزن تیزهوش

تدریس برای دانش آموزان با نیازهای ویه

دیدگاه دانش آموزان درباره مریم ترکی باغبادرانی

5 از 5 9 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

غزل حاج صالحی

25 روز پیش

استاد خوبی هستند

ریاضی دوم ابتدایی

امیرعلی خسروی

10 ماه پیش

از کلاس های پسرم با خانم ترکی خیلی راضی بودیم

ریاضی چهارم ابتدایی

باران حسین زاده

10 ماه پیش

خداروشکر با دخترم ارتباط گرفتند. خیلی راضی بودم و ادامه میدم با ایشون

فارسی اول ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!