درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مجید مرادی

مجید مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی و ارشاد از دانشگاه محقق اردبیلی
  • 11 سال تدریس عربی در مدارس آموزش و پرورش
  • آموزش آسان و یادگیری شیرین با تمرین
  • تدریس به مدت 4 سال در مدرسه غیر دولتی پویا که تا کنون ادامه دارد.

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

11 سال تدریس عربی در مدارس آموزش و پرورش

تدریس به مدت 4 سال در مدرسه غیر دولتی پویا که تا کنون ادامه دارد.

دوسال تدریس در آموزشگاه اکسیر که این همکاری تا کنون ادامه داشته است.

نفر سوم مسابقات آنلاین عربی میان دبیران عربی کشور در سال1400

تدریس در مدرسه غیر دولتی دهخدا

تدریس در کارگاه های درس عربی به عنوان مدرس ضمن خدمت ناحیه یک اردبیل

همکاری باگروه تالیف کتب درسی متوسطه

همکاری با وزارت آموزش و پرورش در برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فردا

ویدیو وجود ندارد!