درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محبوبه کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 22 سال تدریس درآموزش وپرورش
  • 5 سال تدریس در آموزشگاه آزاد شهدقلم
  • 2 سال تدریس در ابتدایی ترابی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محبوبه کریمی

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000
10٪
238,000 تومان

4 مرحله معلم نمونه تهران

چاپ کتاب کار آمار دو از انتشارات افق دور، در سال 95

3 سال تدریس در هنرستان تقوی پیشگان

5 سال تدریس در آموزشگاه آزاد شهدقلم

5 سال تدریس در هنرستان اقبال

7 سال تدریس در هنرستان دولتی فرزانگان

2 سال تدریس در ابتدایی ترابی

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

22 سال سابقه تدریس درآموزش وپرورش درسطح مقطع هنرستان وابتدایی

ویدیو وجود ندارد!