این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسین مرفوع

حسین مرفوع

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ
  • تدریس دروس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه صنعتی شریف

تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ

تدریس دروس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!