درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

هدیه ابوطالب

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - تهران
23 جلسه موفق
کارشناسی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • گذراندن مدرک معلمان بدو خدمت زیر نظر آموزش و پرورش
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • اخذ مدرک آموزش فارسی و نگارش دبستان پایه چهارم تا ششم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هدیه ابوطالب

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000
213,000 تومان

کسب مدرک تدریس معلمان ابتدایی زیر نظر آموزش و پرورش

تدریس ریاضیات به مدت 7 سال در موسسه ریاضی و هوش imaths

گذراندن مدرک معلمان بدو خدمت زیر نظر آموزش و پرورش

قبولی شاگردانم در مسابقات استانی و کشوری ریاضی در موسسه ریاضی و هوش

اخذ مدرک آموزش فارسی و نگارش دبستان پایه اول تاسوم

اخذ مدرک آموزش فارسی و نگارش دبستان پایه چهارم تا ششم

تدریس خصوصی مقطع ابتدایی به مدت 10 سال

دیدگاه دانش آموزان درباره هدیه ابوطالب

5 از 4.67 6 نفر امتیاز داده اند.

4.7
4.7
4.8
4.8

آریو چناری

1 ماه پیش

مدرس تسلط کافی نداشتند

نگارش فارسی اول ابتدایی

آیسان منصوریان

7 ماه پیش

کلاس رفع اشکال داشتیم که بسیار عالی بود.

ریاضی چهارم ابتدایی

بهار خدائی

8 ماه پیش

فرزندم با شیوه تدریس استاد ارتباط برقرار کردند فرزندم راضی بودند استاد بعد از کلاس ی سری تمرین ارسال کردند که حل کنیم

ریاضی سوم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!