درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمید آناهید

حمید آناهید

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
5 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • 14 سال تدریس در آتلیه ها و شرکت های معماری
  • تدریس در آموزشگاه های معماری
  • تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه

تدریس سازه در نظام مهندس کشاورزی استان تهران

تدریس در آموزشگاه های معماری

14 سال تدریس در آتلیه ها و شرکت های معماری

ویدیو وجود ندارد!