درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید هادی منصوری راد

سید هادی منصوری راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد
  • 19 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • طراحی اولین فریم ورک ایرانی و شورای عالی انفورماتیک کشور
  • ثبت فریم ورگ گتنا در رسانه های دیجیتال کشور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

طراحی نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت در شورای عالی انفورماتیک کشور

طراحی اولین فریم ورک ایرانی و شورای عالی انفورماتیک کشور

ثبت فریم ورگ گتنا در رسانه های دیجیتال کشور

نویسنده کتاب سیستم عامل تالیفی برای مقطع کارشناسی

نویسنده کتاب فریم ورک گتنا تالیفی

سازنده نرم افزار ثبت و انشعابات شرکت گاز

19 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

ویدیو وجود ندارد!