این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

وحید ابراهیمی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
12 جلسه موفق
تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • بیش از چهار سال همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط وحید ابراهیمی راد

شبکه های کامپیوتری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه صنعتی شریف

ویدیو وجود ندارد!