این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
وحید ابراهیمی راد

وحید ابراهیمی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
12 جلسه موفق
تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • بیش از شش سال همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه صنعتی شریف

ویدیو وجود ندارد!