درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیر علی بیگی

امیر علی بیگی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دارای مدرک LTTC
  • 17 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان
  • مدرس برتر مجتمع فنی تهران
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس برتر مجتمع فنی تهران

سوپروایزر دپارتمان زبان مجتمع فنی قیطریه

17 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان

سوپروایزر مجتمع فنی شعبه شرق تهران

ویدیو وجود ندارد!