درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی دهقانیان

علی دهقانیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه کاشان
  • سابقه تدریس دروس مهندسی برق به صورت خصوصی
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • مسلط به برنامه نویسی متلب

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس مهندسی برق به صورت خصوصی

مسلط به برنامه نویسی متلب

ویدیو وجود ندارد!