درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
اکرم دمیرجلی

اکرم دمیرجلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه الزهرا
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش با 34 سال تدریس موفق
  • مدرس پروازی مدارس غیرانتفاعی صنایع پتروشیمی ماهشهر سال 77
  • دبیر برتر شهر تالش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس پروازی مدارس غیرانتفاعی صنایع پتروشیمی ماهشهر سال 77

دبیر برتر شهر تالش

دبیر رسمی آموزش و پرورش با 34 سال تدریس موفق

ویدیو وجود ندارد!