درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

احمدرضا دهقان

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
40 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز
  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس بمدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط احمدرضا دهقان

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سینتیک و طرح راکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فرایندهای گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آشنایی با مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

عملیات واحد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تقطیر چند جزیی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیند

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سینتیک و طرح رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی و فیزیک پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیند

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 2 سال

استاد حل تمرین بمدت 2 ترم در دانشگاه

دیدگاه دانش آموزان درباره احمدرضا دهقان

5 از 5 7 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

مهدی صوفی

4 ماه پیش

خوب بودند

مکانیک سیالات

سید محمد مهدی حسینی

5 ماه پیش

عالی بود

انتقال جرم

جعفر نجفی

8 ماه پیش

استاد با تجربه و عالی و خوش اخلاق

انتقال حرارت

ویدیو وجود ندارد!