درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی انعامی

مهدی انعامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه قم
  • تدریس ریاضی متوسطه اول به صورت خصوصی
  • رتبه اول در دانشکده

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس ریاضی متوسطه اول به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!