درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید علی نریمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • 18 سال تدریس در دانشگاه آزاد اردستان ودولت آباد وشاهین شهر اصفهان
  • 2 سال تدریس در دبیرستان تیزهوشان و نمونه دولتی قم
  • تدریس خصوصی دانشجویان ضعیف وقبولی آنها
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید علی نریمانی

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000
20٪
240,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000
20٪
240,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000
20٪
220,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000
20٪
240,000 تومان

تدریس خصوصی دانشجویان ضعیف وقبولی آنها

18 سال تدریس در دانشگاه آزاد اردستان ودولت آباد وشاهین شهر اصفهان

2 سال تدریس در دبیرستان تیزهوشان و نمونه دولتی قم