نمونه سوالات امتحان نهایی رشته انسانی دوازدهم

نمونه سوالات دوازدهم انسانی شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم انسانی از جمله نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم، نمونه سوال فلسفه دوازدهم و … می باشد.

نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم شامل تمامی سوالات جامعه شناسی است که برای مرور تمامی مباحث این کتاب، به عنوان یک گزینه مناسب پیشنهاد می شود.

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دوازدهم از دروسی است که برای مرور مطالب هر فصل کتاب، حل نمونه سوالات آن پیشنهاد می شود.

مطالعه درس فلسلفه برای اکثر دانش آموزان رشته انسانی سخت و کسالت آور بوده است. حل نمونه سوالات فلسفه دوازدهم، مرور مباحث این کتاب را راحت تر می کند.

با حل نمونه سوالات تاریخ دوازدهم، مرور مباحث درس تاریخی که تماما حفظی است، راحت تر انجام
می شود.

آیا نمونه سوالات همراه با جواب هستند؟

بله. تمامِ نمونه سوالات این بخش جواب تشریحی دارند.

آیا نمونه سوالات ترم اول و دوم تحصیلی را پوشش می‌دهد؟

بله. نمونه سوالات امتحانی شاملِ سوالات دی ماه (ترم اول) و سوالات خرداد ماه (ترم دوم) می‌شود.

آیا اپلیکیشن نمونه سوالات استادبانک رایگان هستند؟

بله. اپلیکیشن نمونه سوال و گام به گام استادبانک کاملا رایگان است.