مرور رده

نمونه سوالات نهایی دوازدهم

نمونه سوالات نهایی پایه دوازدهم شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم رشته ریاضی، نمونه سوالات دوازدهم رشته تجربی و نمونه سوالات دوازدهم رشته انسانی می باشد. همچنین شامل دروس عمومی و مشترک بین رشته ها نیز است.

نمونه سوالات دوازدهم رشته ریاضی 

شامل تمامی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی از جمله نمونه سوالات گسسته دوازدهم، نمونه سوالات حسابان و … می باشد.

نمونه سوالات دوازدهم رشته تجربی

شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم تجربی از جمله نمونه سوالات زیست دوازدهم، نمونه سوالات فیزیک دوازدهم و … می باشد.

نمونه سوالات دوازدهم رشته انسانی 

شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم انسانی از جمله نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم، نمونه سوال فلسفه دوازدهم و … می باشد.

نمونه سوالات زبان فارسی دوازدهم 

شامل نمونه سوالات زبان فارسی دوازدهم است که مشترک بین دو رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد.

نمونه سوالات انگلیسی دوازدهم 

شامل تمامی نمونه سوالات انگلیسی دوازدهم است که از هر فصل کتاب طراحی شده است.

نمونه سوالات شیمی دوازدهم 

بهترین ابزار برای مرور و رسیدن به تسلط بر مباحث شیمی 3، حل نمونه سوالات متنوع این کتاب است.

نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم

برای مرور مباحثی همچون آیات و متن خود کتاب بهترین گزینه، حل نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم است.