انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی اول ابتدایی، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی اول ابتدایی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس


فریده علی اکبری

فریده علی اکبری مشاهده رزومه

 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در دبستان ره پویان به مدت 2 سال
 • تدریس در دبستان ظفر (کرمانشاه) به مدت 3 سال
 • تدریس در دبستان ریحانه به مدت 1 سال
احسان حسینی

احسان حسینی مشاهده رزومه

 • دکترا زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • تدریس در دانشگاه خوارزمی به مدت 4 سال
 • تدریس در دانشگاه دولتی قم به مدت 1 سال
علی جاویدنیا

علی جاویدنیا مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در موسسه خیریه شکوه مهر به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
ناهیده برومندفر

ناهیده برومندفر مشاهده رزومه

 • کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب کمک آموزشی برای علوم سوم دبستان(انتشارت مهر رایان)
 • افتخار تحصیلی: جزو رتبه های برگزیده بین 10 نفر اول هنگام خروج
طهورا الماسی

طهورا الماسی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • افتخار تحصیلی: ارشد مستقیم به عنوان دانشجوی شاهد و ایثارگر نفر اول دانشکده
سجاد اسدبیکی

سجاد اسدبیکی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • افتخار تحصیلی: جزء سه دانشجو برتر مقطع دکتری برق کنترل
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند به مدت 6 سال
مونا خباز

مونا خباز مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • تدریس در موسسه شمیم دانش به مدت 2 سال
 • تدریس در موسسه پویاگران به مدت 1 سال
پرستو نامداری

پرستو نامداری مشاهده رزومه

 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
 • تدریس در دبستان شهیدسلمانی به مدت 2 سال
 • افتخار تدریس: به کاربردن روش های نوین تدریس وبه صورت عملی
 • افتخار تدریس: درصورت همکاری دانش آموزان به مدارس نمونه دولتی وتیزهوشان راه می یابند.