برای مشاهده هزینه تدریس هر استاد یک درس را انتخاب کنید

بهترین اساتید تدریس خصوصی عربی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی عربی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
نیما ملکی پور

نیما ملکی پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه گیلان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • افتخار تدریس: داشتن شاگردان بی شمار و پر تلاشی که در سالهای گذشته بالای 80 درصد رسیده اند .
 • افتخار تحصیلی: رتبه 18 کنکور ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 94
تهران
سیما یدایی

سیما یدایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
 • افتخار تحصیلی: مترجم همزمان در نشست های بین المللی
 • تدریس در راهنمایی و دبیرستان شکوه علم به مدت 6 سال
تهران
مهسا فاضلی

مهسا فاضلی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دبیرستان رشد به مدت 1 سال
تهران
راضیه رهبر اسلامی

راضیه رهبر اسلامی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • افتخار تدریس: کسب مقام معلم نمونه در سال هشتادونه در منطقه 2
 • افتخار تحصیلی: کسب نمره بیست پایان نامه ارشد در سال 80
تهران
صادق دیانی

صادق دیانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مترجمی زبان عربی از دانشگاه تهران
تهران
حمید رضا تاجیک داودی

حمید رضا تاجیک داودی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • افتخار تدریس: جزوه اختصاصی عربی پایه کنکور ( مختصر و مفید)
کرج
محمود میکاییلی نمین

محمود میکاییلی نمین مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • افتخار تدریس: نزدیک بیست تشویق آموزشی و دانش آموزان موفق در کنکور
 • افتخار تحصیلی: تالیف کتاب قرایت عربی 4 ویژه ی دانشجویان پیام نور
اصفهان
افسانه محمدی

افسانه محمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در دبیرستان کوثردانش به مدت 8 سال
 • تدریس در هنرستان نورحکمت به مدت 6 سال
 • تدریس در آموزشگاه زبان علم و حکمت به مدت 9 سال
تهران
معصومه عسگری

معصومه عسگری مشاهده رزومه

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه ی 113 کنکور سراسری علوم انسانی و رتبه ی 602 زبان
تهران
علی حنیفه

علی حنیفه مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید بهشتی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در علامه حلی 3 به مدت 1 سال
تهران
فرهاد شیرمحمدی

فرهاد شیرمحمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف به مدت 2 سال
تهران
رضا سلامی

رضا سلامی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در دانشگاه شهید بهشتی به مدت 22 سال
 • افتخار تدریس: معلم نمونه منطقه

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره