برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی صنایع غذایی 1 و 2 - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی صنایع غذایی 1 و 2 - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

کرج
محمدعلی رامین موید

محمدعلی رامین موید مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در موسسه اموزشی اسکندری (ظبت فیلم اموزشی) به مدت 3 سال
تهران
مهدی شاهرخی

مهدی شاهرخی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
مشهد
سیده سمیه آسمانی

سیده سمیه آسمانی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شیراز
 • افتخار تحصیلی: چاپ مقاله ISI در زمینه شیمی کوانتوم
 • تدریس در غیرانتفاعی فرهوشان به مدت 1 سال
تهران
رضا حاجی محمد ابراهیم طهرانی

رضا حاجی محمد ابراهیم طهرانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد طراحی و مهندسی پتروشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی شیمی - 1395 دارا بودن شرایط فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی - 1395
 • تدریس در تدریسیار درس انتقال حرارت 1 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به مدت 1 سال
مشهد
مسعود خراسانی

مسعود خراسانی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
تهران
فرزانه کاظمی

فرزانه کاظمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه محقق اردبیلی
تهران
دانیال عزیزی

دانیال عزیزی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)