برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
مایده بانک
VIP

مایده بانک مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • افتخار تدریس: رضایت دانشجویان
  • افتخار تحصیلی: چاپ دو مقاله ISI در مجلات بین المللی
219,000 تومان (90 دقیقه)
کرج
هستی جعفری

هستی جعفری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تدریس در دانشگاه پیام نور تهران به مدت 3 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)