برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی عربی هفتم دبیرستان - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی عربی هفتم دبیرستان - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
نیما ملکی پور

نیما ملکی پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه گیلان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • افتخار تدریس: داشتن شاگردان بی شمار و پر تلاشی که در سالهای گذشته بالای 80 درصد رسیده اند .
 • افتخار تحصیلی: رتبه 18 کنکور ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 94
تهران
سیما یدایی

سیما یدایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
 • افتخار تحصیلی: مترجم همزمان در نشست های بین المللی
 • تدریس در راهنمایی و دبیرستان شکوه علم به مدت 6 سال
تهران
معصومه عسگری

معصومه عسگری مشاهده رزومه

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه ی 113 کنکور سراسری علوم انسانی و رتبه ی 602 زبان
تهران
فاطمه مطیع

فاطمه مطیع مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • تدریس در اسدی لاری به مدت 5 سال
 • تدریس در مدرسه شهید یحیوی به مدت 1 سال
تهران
علی محمدی هویه

علی محمدی هویه مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق
 • افتخار تحصیلی: معدل بالای 17
 • تدریس در دانشگاه امام صادق علیه السلام به مدت 2 سال
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 1 در کنکور دکترای تخصصی 97 در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
تهران
حمید رضا تاجیک داودی

حمید رضا تاجیک داودی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • افتخار تدریس: جزوه اختصاصی عربی پایه کنکور ( مختصر و مفید)
کرج
محمود میکاییلی نمین

محمود میکاییلی نمین مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • افتخار تدریس: نزدیک بیست تشویق آموزشی و دانش آموزان موفق در کنکور
 • افتخار تحصیلی: تالیف کتاب قرایت عربی 4 ویژه ی دانشجویان پیام نور
اصفهان
افسانه محمدی

افسانه محمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در دبیرستان کوثردانش به مدت 8 سال
 • تدریس در هنرستان نورحکمت به مدت 6 سال
 • تدریس در آموزشگاه زبان علم و حکمت به مدت 9 سال
تهران
حمیده رهروشرع

حمیده رهروشرع مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
تهران
مهسا فاضلی

مهسا فاضلی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دبیرستان رشد به مدت 1 سال
تهران
سید علی محمد موسوی

سید علی محمد موسوی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مدرسی معارف اسلامی از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: رتبه استادیاری تدریس از نهاد رهبری در دانشگاهها
 • افتخار تحصیلی: رتبه یک آزمون سراسری دکتری سال1396
تهران
آرزو روشن

آرزو روشن مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تربیت مدرس
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • تدریس در دبیرستان حکمت به مدت 23 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره