درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پری ملاویردی

پری ملاویردی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • افتخار تحصیلی: کسب مدرک دوره آمادگی آزمون تافل از موسسه آریان پور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!