حمید رمضانی

حمید رمضانی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی

سابقه تدریس نرم افزار Eplan Pro

درباره استاد

سخنرانی و یادسپاری و بحث گروهی ابتدا در مورد موضوع درس یک سخرانی دارم و بعد مطالب اصلی را به صورت کتبی بیان می کنم و جزییات را به صورت شفاهی توضیح می دهم و در انتها به صورت گروهی در مورد موضوع با هم بحث و تبادل نظر می کنیم

سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی

سابقه تدریس نرم افزار Eplan Pro

تلفن پشتیبانی
021-91005343