درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمید رمضانی

حمید رمضانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
  • سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی
  • سابقه تدریس نرم افزار Eplan Pro

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی

سابقه تدریس نرم افزار Eplan Pro

ویدیو وجود ندارد!