این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
معصومه خودرو مریدانی

معصومه خودرو مریدانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سمنان
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

ویدیو وجود ندارد!