درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فهیمه صالحی متعهد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
6 جلسه موفق
دکترا زمین شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • یازده سال سابقه تدریس و عضو بنیاد ملی نخبگان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی خیام و خاوران و دانشگاه آزاد مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فهیمه صالحی متعهد

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی خاوران

تدریس در دانشگاه آزاد مشهد (آموزشکده فنی سما)

یازده سال سابقه تدریس و عضو بنیاد ملی نخبگان

تدریس کارگاه های تخصصی در دانشگاه فردوسی مشهد

استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی خیام

ویدیو وجود ندارد!