درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شهاب میرزائی

شهاب میرزائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زیست‌شناسی عمومی از دانشگاه پیام نور
  • 17 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس نمونه و شاهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

17 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

تدریس در مدارس نمونه و شاهد

ویدیو وجود ندارد!