درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرحناز فتاحی

فرحناز فتاحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد دبیری شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • 10 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در پایه های مختلف تحصیلی و داشتن میانگین نمرات بالاتر از سطح کشوری در امتحانات نهایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در پایه های مختلف تحصیلی و داشتن میانگین نمرات بالاتر از سطح کشوری در امتحانات نهایی

10 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!