درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  • دستیار تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1401 1402
  • تدریس خصوصی دروس دانشگاهی سال 1401 1402

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دستیار تدریس در دانشگاه تهران سال 1401 1402 1403

دستیار تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1401 1402

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی سال 1401 1402

سابقه تدریس دروس ریاضی متوسطه به صورت گروهی

ویدیو وجود ندارد!