درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سارا مکوندی

سارا مکوندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
  • نویسنده کتاب سلول های بنیادی و بیماران دیابتی
  • 21 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش استان فارس
  • داشتن مقاله چاپ شده در الزیویر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

نویسنده کتاب سلول های بنیادی و بیماران دیابتی

داشتن مدرک از دوره های آموزشی گذرانده شده در دانشگاه شیراز و داشتن مدرک در زمینه مهندسی ژنتیک و ...

21 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش استان فارس

داشتن مقاله چاپ شده در الزیویر

ویدیو وجود ندارد!