درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رضا شکاری

رضا شکاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دارای مدرک آزمون PTE با نمره 87 (سطح C2)
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس زبان آموزان برای آمادگی آزمون PTE

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس زبان آموزان برای آمادگی آزمون PTE

سابقه تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!