این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شعبان شمس

شعبان شمس

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از موسسه آموزش عالی روزبه زنجان
  • تدریس بمدت 27 سال در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی ابتدایی
  • سابقه تدریس مقطع ابتدایی در مدارس دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس بمدت 27 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی ابتدایی

سابقه تدریس مقطع ابتدایی در مدارس دولتی

ویدیو وجود ندارد!