درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید پارسا طباطبایی

سید پارسا طباطبایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
  • 13 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی
  • مدرس دانشگاه
  • چاپ مقاله در مجله بین اللملی به عنوان طرح دانشگاه پیام نور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس دانشگاه

چاپ مقاله در مجله بین اللملی به عنوان طرح دانشگاه پیام نور

13 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!