درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

عباس کیانی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - کرج
1 جلسه موفق
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر بازنشسته رسمی اموزش و پرورش
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عباس کیانی نیا

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000
10٪
274,000 تومان

دبیر بازنشسته رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره عباس کیانی نیا

میانگین امتیازات: 5.00 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

راحله توکلی

(3 ماه پیش)
امتیاز: 5 از 5

استاد خیلی خوبی بودن و کاملا مسلط بودن

ریاضی هفتم

ویدیو وجود ندارد!