درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد قربانی پور

محمد قربانی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور
  • رتبه اول کشوری در جشنواره نوین یاددهی یادگیری
  • مدرس ریاضی و شایستگی فناورانه استان
  • مدرس دوره های توانمند سازی ویژه معلمان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

رتبه اول کشوری در جشنواره نوین یاددهی یادگیری

2 سال سابقه سرگروه پایه چهارم استان

مدرس ریاضی و شایستگی فناورانه استان

مدرس دوره های توانمند سازی ویژه معلمان

تدریس برنامه نویسی ویژه کودکان

10 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!