درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیه حاجی‌نژاد

سمیه حاجی‌نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • سابقه تدریس خصوصی
  • سابقه تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!