درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهروز شریفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی(موسیقی) ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران
  • سابقه 2 سال تدریس موسیقی در آموزشگاه
  • رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد موسیقی
  • افتخار تحصیلی: نوازندگی ویولن_ویولا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهروز شریفی

خلاقیت موسیقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس موسیقی در آموزشگاه

تدریس دروس خلاقیت موسیقی کنکور سراسری و کارشناسی ارشد موسیقی

ویدیو وجود ندارد!