درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد حسین راسخ افشار

محمد حسین راسخ افشار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
10 جلسه موفق
دکترا زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز
  • تدریس فرانسه از 1380 تا اکنون
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 4 سال تدریس به صورت آنلاین

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس فرانسه از 1380 تا اکنون

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!