درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی جعفرزاده

علی جعفرزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • 6 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی
  • تجربه کار به عنوان استادیار در دانشگاه و تنظیم و نهایی سازی پروژه های دانشجویی و داستان های کوتاه
  • رییس انجمن دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علوم و فنون مازندران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

تجربه کار به عنوان استادیار در دانشگاه و تنظیم و نهایی سازی پروژه های دانشجویی و داستان های کوتاه

رییس انجمن دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علوم و فنون مازندران

آماده سازی زبان آموزان برای اهداف عمومی و تخصصی مانند زبان شناسی، تستینگ و معلمی زبان از سال 2016

تجربه کار به عنوان استادیار در دانشگاه و تنظیم و نهایی سازی پروژه های دانشجویی و داستان های کوتاه

برگزار کننده جلسات بحث آزاد انگلیسی در دانشگاه علوم و فنون مازندران

ویدیو وجود ندارد!