درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آیلین ناظمی

آیلین ناظمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
  • دارای مدرک TTC کودکان زیر نظر فنی و حرفه ای
  • 2 سال تدریس زبان فرانسوی به صورت خصوصی
  • چاپ مجله ی قاصدک به زبان فرانسوی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

چاپ مجله ی قاصدک به زبان فرانسوی

دارای مدرک TTC کودکان زیر نظر فنی و حرفه ای

2 سال تدریس زبان فرانسوی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!