درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
منظر سادات هاشمی مهر

منظر سادات هاشمی مهر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه فرهنگیان
  • کاردانی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت معلم
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدرسه نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه نمونه دولتی

تدریس در مدرسه هیت امنایی

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!